ขอเชิญชม การประกวดแคดตัสและไม้อวบน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2661 และท่านจะได้พบกับร้านจำหน่ายแคดตัสและไม้อวบน้ำ กว่า 30 ร้านค้า โดยมีสายพันธุ์จากต่างประเทศ สายพันธุ์หายก มากมายหลายร้อยชนิด ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาการกาญจนาภิเษก จัดโดย ISAN Cactus & Succulent LOVER