วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลตำรวจตรี ไพโรจน์ บุญเต็ง ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๓ (ส่วนกลาง) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา