วันที่  5 พ.ย. พ.ศ. 2560 เวลา. 13.00น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3 ประธานอนุกรรมการ หน่วยสอบ ภ.3 ตรวจความเรียบร้อยในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2560 จำนวน 790 อัตรา ณ.หน่วยสอบ รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์