วันที่ 5 พ.ย. พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รอง ผบช.ภ.3/ประธานอนุกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2560 และ พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ศฝร.ภ.3/พร้อมด้วยอนุกรรมการ ร่วมประชุมทางไกลผ่านทางระบบ VDO Conference กับ ศปก.บช.ศ./กองอำนวยการสอบกลางของ ตร. ณ ห้องประชุม ศปก.ศฝร.ภ.3 เพื่อรายงานผลเกี่ยวกับการคุมสอบข้อเขียนของหน่วยสอบ ภ.3 ตั้งแต่เริ่มเรียกตัวผู้เข้าสอบเวลา 11.30 น.เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินการเป็นตามขั้นตอนด้วยความเรียบร้อย จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 13,750 คน มาสอบ 11,439 คน (ขาดสอบ 2,305 คน ตัดสิทธิ์ 6 คน) ยังไม่พบการทุจริตสอบแต่อย่างใด