วันที่ 9 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมี นายบุญช่วย สมอหมอบ นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นวิทยากร และ รอง ผบก.พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.3 ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างร่วมรับฟังคำแนะนำ ณ ห้องประชุมสารสิน ภ.3