พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รรท.รอง ผบช.ภ.๓ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก ตำรวจภูธรภาค ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ รวมทั้งสิ้น ๕๗๗ นาย

พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.๓/ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รรท.รอง ผบช.ภ.๓ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก ตำรวจภูธรภาค ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ รวมทั้งสิ้น ๕๗๗ นาย

โพสต์โดย ตำรวจภูธรภาค 3 บน 4 ธันวาคม 2017