วันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รรท.ผบช.ภ.๓ พร้อม รอง ผบช.ภ.๓ เยี่ยมชมการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๓ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียยบร้อยให้แก่ประชาชน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *