วันที่ 23 พ.ย. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รรท.ผบช.ภ.3 ได้เดินทางมาเป็นประธานการเปิดการอบรม CRIMES On Mobile ให้กับหัวหน้าสถานีทั้ง 236 โรงพัก และ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ ใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสถานีตำรวจและหน่วยงานที่มีอำนาจใน การสืบสวน สอบสวนคดีอาญา ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนของการนำเข้าและการจัดเก็บข้อมูล เป็นวิธีลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน