สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน
บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการตำรวจ จำนวน 790 อัตรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rcm.edupol.org/
รับสมัครฯ 1 – 22 ก.ย.60 นี้
ทาง http://www.policeadmission.org/