เตรียมความพร้อมวันตำรวจ
วันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง.ผบช.ภ.3/ประธาน ประชุมฝ่ายอำนวยการในการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 3 บก.อก.ภ.3