แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางที่สัญจรโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงขออภัยในความสะดวก