พล.ต.ต.ไพโรจน์ บุญเต็ง ผบก.อก.ภ.3/เลขานุการ สอ.ตร.นม. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และรับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทสินเชื่อ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 ตร.