ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( CIO )

Chief Information Officer : CIO