ตำรวจภูธรภาค 3 ได้ดำเนินการแจกจ่ายชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ให้กับหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยฯ และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่