พื้นที่รับผิดชอบ

ตำรวจภูธรภาค 3

ประกอบด้วย 8 จังหวัด, 144 อำเภอ, 1,263 ตำบล และ 16,022 หมู่บ้าน มีพื้นที่รวม 88,493 ตร.กม.

การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ

แบ่งออกเป็น 236 สภ.

- สภ.ระดับ ผกก.เป็นหัวหน้า 152 สภ.

- สภ.ระดับ สวญ.เป็นหัวหน้า 24 สภ.

- สภ.ระดับ ผกก.เป็นหัวหน้า 60 สภ.

1) จังหวัดชัยภูมิ

เว็บไซต์ :: http://www.chaiyaphumpolice.com

พลตำรวจตรี สมพจน์ ขอมปรางค์

ตำแหน่ง : ผู้บังคับการ ภ.จว.ชัยภูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน ภ.จว.ชัยภูมิ

มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๖ อำเภอ , ๑๒๓ ตำบล , ๑,๖๑๗ หมู่บ้าน

มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน ๒๙ สถานี ประกอบด้วย

  • สถานีตำรวจที่มี ผู้กำกับการ เป็นหัวหน้า ๒๒ สถานี
  • สถานีตำรวจที่มี สารวัตรใหญ่ เป็นหัวหน้า ๔ สถานี
  • สถานีตำรวจที่มี สารวัตร เป็นหัวหน้า ๓ สถานี

แผนที่จังหวัดชัยภูมิ

2) จังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์ :: https://koratpolice.wordpress.com/

พลตำรวจตรี สุภากร คำสิงห์นอก

ตำแหน่ง : ผู้บังคับการ ภ.จว.นครราชสีมา

ข้อมูลพื้นฐาน ภ.จว.นครราชสีมา

แผนที่จังหวัดนครราชสีมา

3) จังหวัดบุรีรัมย์

เว็บไซต์ :: http://www.buriram.police.go.th

พลตำรวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร

ภ.จว.บุรีรัมย์

ข้อมูลพื้นฐาน ภ.จว.บุรีรัมย์

แผนที่บุรีรัมย์

4) จังหวัดยโสธร

เว็บไซต์ :: http://www.policeyasothon.com

พลตำรวจตรี พัชระ จันทบาล

ภ.จว.ยโสธร

ข้อมูลพื้นฐาน ภ.จว.ยโสธร

แผนที่จังหวัดยโสธร

5) จังหวัดศรีสะเกษ

เว็บไซต์ :: http://www.sskpolice.com

พลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม

ภ.จว.ศรีสะเกษ

ข้อมูลพื้นฐาน ภ.จว.ศรีสะเกษ

แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ

6) จังหวัดสุรินทร์

เว็บไซต์ :: http://surin.police.go.th

พลตำรวจตรี ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ

ภ.จว.สุรินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน ภ.จว.สุรินทร์

แผนที่จังหวัดสุรินทร์

7) จังหวัดอำนาจเจริญ

เว็บไซต์ :: http://amnatcharoen.police.go.th

พลตำรวจตรี พจน์ บุญมาภาคย์

ภ.จว.อำนาจเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน ภ.จว.อำนาจเจริญ

แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ

8) จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์ :: http://www.policeubon.go.th

พลตำรวจตรี ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค

ภ.จว.อุบลราชธานี

ข้อมูลพื้นฐาน ภ.จว.อุบลราชธานี

แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี