ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (15 พ.ย.61)

  admin@ppr3 ,15/11/2018 ,15:44

 • รายงานวิจัยอาชญากรรม การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์ของผู้สูงอายุ

  admin@ppr3 ,13/11/2018 ,09:28

 • ขั้นตอนการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย

  admin@ppr3 ,06/09/2018 ,15:09

 • ยายเมี่ยน เยี่ยมโรงพักวังน้ำเขียว

  admin@ppr3 ,09/02/2018 ,09:52

 • ขอเชิญชม การประกวดแคดตัสและไม้อวบน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2661 และท่านจะได้พบกับร้านจำหน่ายแคดตัสและไม้อวบน้ำ กว่า 30 ร้านค้า โดยมีสายพันธุ์จากต่างประเทศ สายพันธุ์หายก มากมายหลายร้อยชนิด ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาการกาญจนาภิเษก จัดโดย ISAN Cactus & Succulent LOVER

  admin@ppr3 ,10/12/2017 ,11:02

1 2 3 4