ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 • พัฒนาขีดความสามารถและทักษะความชำนาญทางยุทธวิธีตำรวจ

  admin@ppr3 ,14/11/2017 ,18:20

 • พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รรท.ผบช.ภ.๓ ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ (อบถ.)

  admin@ppr3 , ,07:40

 • พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3 เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ และติดตามการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ ณ สภ.พุทไธสง จว.บุรีรัมย์

  admin@ppr3 , ,07:38

 • พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  admin@ppr3 ,10/11/2017 ,10:12

 • พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ รรท.รอง ผบช.ภ.3 เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.ห้วยแถลง จว.นครราชสีมา ได้เน้นย้ำข้าราชการตำรวจให้ปฏิบัติด้านการจราจรเป็นไปเพื่อการบริการและเป็นมิตรกับประชาชน

  admin@ppr3 ,06/11/2017 ,16:38